Akropol dostępny dla wszystkich – nowości i zmiany

Akropol dostępny dla wszystkich. Nowości i zmiany.

Pandemiczna przerwa w funkcjonowaniu muzeów i stanowisk archeologicznych w Grecji nie wszędzie była czasem straconym. W Atenach wykorzystano ją, by sprawić, że wzgórze Akropolu będzie dostępne teraz już dla wszystkich – także dla osób niepełnosprawnych. W grudniu 2020 roku na Akropolu ukończono prace nad nowymi ścieżkami dla zwiedzających oraz oddano do użytku windę dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Dziurawy i niedostępny.

Choć z pięknem i wyjątkowością Akropolu nie sposób dyskutować, trzeba przyznać, że przez wiele lat pozostawał on niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy cierpiących na różnego typu ograniczenia ruchowe. Nawierzchnia między zabytkowymi obiektami pozostawała nierówna, śliska i znacznie utrudniała swobodne poruszanie się po wzgórzu. Bardzo zawodna była również stara winda, której częste awarie niejednokrotnie uniemożliwiały dostanie się na górę osób niepełnosprawnych. Akropol, zachwycający i przyciągający turystów z całego świata, dla wielu z nich pozostawał więc niedostępny.

Nasze odwiedziny na Akropolu w styczniu 2020 roku.
Nowa winda będzie ogromnym ułatwieniem!

Odnowiony i dostępny

Dzięki wsparciu Fundacji Onasisa, która we wrześniu 2020 roku sfinansowała również nową iluminację Akropolu, miejsce to może zaoferować teraz zwiedzającym również proste ścieżki, stabile podłoże oraz nową windę, która usprawni ruch wszystkich zwiedzających i wreszcie otworzy Akropol także dla tych, którzy, ze względu na dotychczasowe trudności, nie mogli go odwiedzić.

Beton na Akropolu?

Nowe ścieżki są szerokie na 4 metry, a ich łączna długość to 500 metrów. Ścieżki wykonano ze specjalnego, architektonicznego betonu. To właśnie ta kwestia sprawiła, że nowy projekt spotkał się też z głosami krytyki. Niektóre osoby uznały, że zalewanie antycznych pozostałości warstwą cementu zaburzy estetykę Akropolu i jest zbytnią ingerencją w zabytkowe miejsce. Do opinii tych odniosła się grecka Minister Kultury i Sportu, Lina Mendoni, zaznaczając, że otwarcie wzgórza dla wszystkich odwiedzających, bez wyjątku, jest jednym z priorytetów, które przyświecają wszelkim renowacjom. Wykorzystywane materiały muszą być trwałe, ale dobierane są też ze szczególnym uwzględnieniem o zachowanego ocalonego dziedzictwa. Zdaniem Liny Mendoni wizerunek Akropolu odpowiada na swój sposób też wizerunkowi całej Grecji, a dzięki przeprowadzonym pracom część światowego dziedzictwa staje się teraz osiągalna dla każdego, kto chce je zobaczyć.

Ten odcinek zawsze sprawiał najwięcej trudności. Śliski i nierówny marmur utrudniał spacer wielu turystom.

Kiedy znowu będzie można odwiedzić Akropol w Atenach?

W tej chwili zobaczenie tej wyjątkowej ikony Aten, ale i całej Grecji, nie jest jeszcze możliwe ze względu na działania prewencyjne mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa. Możliwe jednak, że swobodne zwiedzanie Aten, wraz z wszystkimi zabytki, muzeami i stanowiskami archeologicznymi, możliwe będzie znowu już na wiosnę. Wraz z Ateny Magic Tours już nie możemy się doczekać, by ponownie ruszyć na wycieczki po mieście.

Dzięki betonowym ścieżkom, spacer będzie bezpieczniejszy.

Źródło i zdjęcia: Greek Travel Pages.

Sprawdź ofertę wycieczek!
Więcej informacji: 
www.magictours.pl

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Tomek

Tomek

Znany ze swojej bezgranicznej miłości do Grecji. Z wykształcenia kulturoznawca, z pasji Przewodnik Magic Tours, którego mieliście z pewnością okazję poznać na jednej z wycieczek. Tomek opowie Wam mnóstwo ciekawych historii związanych z greckimi zwyczajami oraz sprawi, że zakochacie się w Grecji i zaczniecie pakować walizkę!

Hellenizm. Czy ktoś wierzy jeszcze w Zeusa?

Giulio Romano, fragment fresku z Sali Gigantów w Palazzo del Te w Mantui we Włoszech, 1532-1535

Hellenizm. Czy ktoś wierzy jeszcze w Zeusa?

Dziś Grecję uznaje się za kraj prawosławny. Religijne rytuały są tutaj często elementem życia codziennego. Prawosławie to też istotna część greckiej tożsamości i kultury, a kościół wciąż w znaczący sposób wpływa na rzeczywistość polityczną i społeczną. Czy grecka mitologia to już zatem tylko przeszłość, a mity faktycznie stanowią jedynie część greckiego dziedzictwa kulturowego i przypisane są zamierzchłym czasom? Pochopne przytaknięcie, jak się okazuje, nie jest jednak słuszne! Otóż czcicieli bogów olimpijskich można spotkać do dziś!

Wiara starożytnych Greków

Religię starożytnych Greków klasyfikuje się dziś jako jedną z religii tradycyjnych, czyli powstałych wskutek nawarstwiania się przez kolejne pokolenia poglądów religijnych i obrzędowości. Niezwykle istotną rolę w wierzeniach starożytnych odgrywała tradycja, postępowanie i czczenie bogów tak, jak czynili to przodkowie. Starożytni Grecy mieli wiele swobody w kwestii swoich wyobrażeń o świecie bogów. Najistotniejszą częścią ich religii była nie tyle osobista i duchowa relacja z bóstwem, co raczej kult oparty na rytualnym składaniu ofiar oraz cyklicznym udziale w obrzędach. Grecy nie posiadali swojej świętej księgi określającej prawdy wiary czy przykazy moralne, a mity zaś, choć objaśniały porządek świata, stanowiły w dużej mierze dzieło poetów, a nie kapłańskich kolegiów. Nie istniała jedna słuszna wersja mitu, a każdy historyk czy poeta samodzielnie interpretował w nim losy herosów i decyzje bogów. W mitologię starożytni nie wierzyli więc tak, jak chrześcijanie w historie biblijne. Błędnym byłoby jednak stwierdzenie, że wierzenia Greków sprzed tysięcy lat są już dzisiaj tylko częścią historii i europejskiego dziedzictwa. Wyznawcy bogów olimpijskich żyją
bowiem także i dzisiaj.

Świątynia Zeusa Olimpijskiego w Atenach

Współczesny Hellenizm – kopia dawnej religii czy inspiracja duchowością starożytnych?

Współczesny hellenizm jest religią politeistyczną, inspirowaną myślą i wierzeniami starożytnych Greków. Jego wyznawcy w religii sprzed tysięcy lat dostrzegają uniwersalne i nieprzemijające wartości. Helleniści czczą dwunastu greckich bogów olimpijskich oraz, na ile to możliwe we współczesnych warunkach, w swoim sposobie myślenia i działania odwołują się do praktyk i wierzeń starożytnych.

Hellenizm nie jest jednakże bezpośrednią kontynuacją religii starożytnej Grecji, lecz próbą jej odnowienia. Brak historycznej ciągłości oraz ograniczony zasób źródeł sprawia, że jego wyznawcy w dużej mierze muszą bazować na badaniach i opracowaniach współczesnych historyków, archeologów czy filologów. Ten swoisty, rekonstrukcyjny charakter hellenizmu nie ma jednak na celu dokładnego odwzorowania religii starożytnych, lecz raczej stworzenie nowego ruchu religijnego czerpiącego duchową inspirację z przeszłości

Podobnie jak w religii starożytnych Greków hellenizm cechuje wysoki stopień pluralizmu rytuałów i poglądów, brak sztywno ustalonych zasad oraz synkretyzm. Helleniści nie posiadają swojej świętej księgi ani narzuconych z góry zasad wiary. Za najwyższe objawienie bogów uznają oni świat, człowieka, a także ludzką historię. Wyznawcy swoje inspiracje religijne czerpią z mitologii greckiej, odczytywanej nie dosłownie, lecz jako zapis archetypicznych prawd i impuls do rozwoju osobistego. Inne ważne źródła dla hellenistów to dzieła Homera, Hezjoda, Salustiosa, Heraklita, Empedoklesa, Platona czy Arystotelesa.

Kult bogów olimpijskich i poszukiwanie szczęścia

W centrum wierzeń hellenistów znajduje się panteon greckich bogów olimpijskich. Istnieją oni jako oddzielne, samoistne byty, nie zaś jako przejawy absolutu, archetypy czy personifikacje. Bogowie, podobnie jak cała ludzkość, są częścią kosmosu, a prawa natury stanowią sposoby i przejawy ich działania.

Niezwykle istotna w hellenizmie jest etyka rozumiana jako sztuka, poprzez którą człowiek realizuje swoje powołanie i w sposób rozumny kieruje swoje życie ku szczęściu. To właśnie osiągnięcie szczęścia jest celem wyznawców tej religii. Narzędziem jego poznania jest rozum, najwyższą cnotą – postępowanie w zgodzie z ludzką naturą. Człowiek jako jednostka jest istotą prospołeczną, nie może funkcjonować w samotności, a prawdziwe szczęście może osiągnąć tylko pozostając częścią ludzkiej społeczności. To właśnie radość z rozumnego bycia tu i teraz jest największą nagrodą za dobre i cnotliwe życia hellenistów, którzy zwykle nie wierzą w kontynuację życia człowieka po śmierci. Innym ważnym elementem wiary współczesnych czcicieli bogów olimpijskich jest przekonanie o tym, że świat jest dobry, konieczny oraz boski. Poszczególne elementy świata są ubóstwione w panteonie bogów olimpijskich, co przekłada się tym samym na konieczność szanowania natury stanowiącej część boskiego kosmosu.

Jak zostać hellenistą?

Aby zostać hellenistą należy przejść rytuał wprowadzenia do wspólnoty wiernych nawiązujący do ceremonii wprowadzania nowego członka do domostwa praktykowanych w starożytnej Grecji. Wspólnota gromadzi się w domu wokół stołu lub ogniska – symbolicznie nawiązującego do miejsca, jakim w antycznej Grecji było palenisko, miejsce wokół którego gromadzili się mieszkańcy oraz wierni podczas obrzędów. Na stole zostaje umieszczona świeca poświęcona bogini Hestii. Najstarszy członek wspólnoty obmywa ręce, zapala świecę oraz odmawia modlitwę do bogini Hestii, po czym wprowadza nowego członka wspólnoty przez drzwi, a następnie siedmiokrotnie (w prawo) okrąża z nim stół. Pozostali wierni obsypują nowego członka wspólnoty ciastkami lub ziarnami, będącymi ofiarą dla duchów opiekuńczych. Następnie nowy członek staje przed świecą, odmawia modlitwę do wszystkich bogów oraz składa ofiarę z kadzidła. Po zakończeniu obrzędu najstarszy członek wspólnoty przewiązuje nowemu wiernemu białą wstążkę na czole lub ramieniu. Uroczystość wieńczy radosna uczta ze smakołykami i winem.

Modlitwy, rytuały i nabożeństwa

Kluczowe znaczenie dla hellenistów ma współcześnie codzienna modlitwa oraz nabożeństwo. Bazuje ona na hymnach oraz modlitwach kierowanych do bogów olimpijskich. Codziennie powinno odmawiać się modlitwy do Okeanosa (obmywając dłonie przed modlitwą), Hestii i Hermesa (na początek dnia), wszystkich Bogów oraz do Hyponosa (na zakończenie dnia). W kolejne dni tygodnia należy modlić się do Artemidy i Demeter  (poniedziałki), Aresa i Hefajstosa (wtorki), Hermesa i Hestii (środy), Zeusa i Hery (czwartki), Afrodyty (piątki), Dionizosa i Posejdona (soboty), Apollina i  Ateny (niedziele). Istnieje także porządek modlitw miesięcznych. Cały ich zbiór można znaleźć, na przykład, na polskiej stronie internetowej poświęconej hellenizmowi – olympeion.pl.

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności kultowych (modlitwa, składanie ofiar, nabożeństwo) należy również przejść przez rytuał oczyszczenia. Jest on szczególnie istotny po pracy, (zwłaszcza brudzącej), po stosunku seksualnym, polucji, miesiączce, przelaniu krwi zwierzęcia (nie dotyczy ofiar), chorobie lub kontakcie z chorymi lub zmarłymi, po libacjach dla zmarłych czy dla sił chtonicznych. Do oczyszczenia służy woda – obmycie rąk lub kąpiel.

Podobnie jak w starożytnej Grecji w hellenizmie kapłaństwo nie odgrywa bardzo istotnej roli. Niektóre grupy hellenistów utworzyły jednak funkcję kapłana w celu realizacji zaprojektowanych przez siebie rytuałów ślubu lub pogrzebu. W większości przypadków jednak kapłani nie posiadają nadprzyrodzonych mocy lub autorytetu. Każdy wyznawca może modlić się i sprawować kult we własnym domostwie w gronie innych wiernych..

Hermes z małym Dionizosem dłuta Praksytelesa w Muzeum Archeologicznym w Olimpii, IV w p.n.e., fot. Tomasz Lidzbarski

Helleniści na świecie

Współcześnie hellenistów można spotkać w wielu krajach świata. Największe grono wyznawców tej religii znajduje się w Grecji i liczy około 2 tysięcy osób. Spora grupa hellenistów żyje też w Stanach Zjednoczonych. W Polsce do tej pory nie zarejestrowano żadnego hellenistycznego związku wyznaniowego, jednak istnieje grono osób podejmujące określone praktyki religijne indywidualnie. Najczęściej skupiają się oni wokół serwisów internetowych olympeion.pl oraz pantheion.pl.
Największą działającą obecnie organizacją hellenistyczną jest Najwyższa Rada Hellenów Etnicznych (gr. Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών) działająca w Grecji od 1997 roku. W Stanach Zjednoczonych od 2001 aktywnie działa Hellenion, związek wyznaniowy dążący do wskrzeszenia religii starogreckiej. Hellenistów skupiają tam również zrzeszenia Elaio oraz Neokori. W Brazylii zaś od 2003 roku gromadzą się oni wokół portalu Reconstrucionismo Helênico no Brasil.

Sprawdź ofertę wycieczek!
Więcej informacji: 
www.magictours.pl

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Tomek

Tomek

Znany ze swojej bezgranicznej miłości do Grecji. Z wykształcenia kulturoznawca, z pasji Przewodnik Magic Tours, którego mieliście z pewnością okazję poznać na jednej z wycieczek. Tomek opowie Wam mnóstwo ciekawych historii związanych z greckimi zwyczajami oraz sprawi, że zakochacie się w Grecji i zaczniecie pakować walizkę!

Jak się poruszać po Atenach?

Jak się poruszać po Atenach?

Jeśli pamiętacie poprzedni wpis o tym, jak przedostać się z lotniska do centrum (przeczytaj tutaj), to mam dla Was dawkę kolejnych wskazówek. Tym razem przedstawię Wam kilka pomysłów na to jak najlepiej poruszać się po bezkresnych Atenach!

Za każdym razem jak tutaj jestem łapię się na tym, że wszędzie chcę chodzić pieszo. Tak, to moje kolejne zamiłowanie – moim najlepszym przyjacielem jest opaska monitorująca aktywność i licząca kroki! Ateny to idealne miejsce, by tych kroków robić dziesiątki tysięcy aż w końcu tracisz czucie w nogach i nie pozostaje nic innego jak kilkugodzinna regeneracja przy dobrej kawie lub winie. Słuchajcie – patrząc na mapę może Wam się wydawać, że odcinek który chcecie pokonać jest krótki i szybki do przejścia. Ha! Nic bardziej mylnego! Dobra, wszystko zależy gdzie leży Wasz Punkt A i gdzie znajduje się punkt B, ale warto sprawdzić na mapie w telefonie czy ten odcinek wyglądający na 800 metrów, to czasem nie 8 kilometrów 😉 Każdy, kto uwielbia spacery będzie zadowolony!!

Najpopularniejsze środki transportu w Atenach

Autobusy miejskie są wszechobecne i docierają do wielu miejsc w całych Atenach. Dla turysty jednak, autobusy wydają się być jednak najtrudniejszą metodą podróżowania po metropolii z tego powodu, że najczęściej się spóźniają i są bardzo zatłoczone. Jak dla mnie, była to zawsze najbardziej „stresująca” metoda poruszania się po mieście. Linie autobusowe są bardzo rozbudowane, ale dla osoby która nie zna dobrze topografii miasta, mogą stanowić niezłe wyzwanie!

Jednak, nie ma to jak metro! Nie do końca jest to metro w encyklopedycznym tego słowa znaczeniu, bo Ateńczycy nazywają je „ilektriko” (gr. ήλεκτρικό), czyli elektryczny środek transportu, bo większa część jest nadziemna! W Atenach są trzy linie metra: czerwona, zielona i niebieska. Kupując bilet jedno- lub kilkodniowy masz możliwość przejechania całego miasta wzdłuż i wszerz!

Na początek warto wydrukować lub zapisać w telefonie poniższą mapkę (kod QR z plikiem do ściągnięcia mapy na końcu strony) Przystanki są tak usytuowane, że do celu zazwyczaj masz kilka metrów do przejścia (jeśli mówimy np. o Akropolu czy innych strategicznych miejscach, które z pewnością znajdą się na twojej liście must-see).

Kolejnym środkiem transportu, poniekąd uzupełniającym metro, jest tramwaj – naziemna kolejka, przypominająca tramwaj bądź trolejbus. To trzy linie kursujące z „wnętrza” Aten w kierunku wybrzeża i wzdłuż niego. Taką kolejką można spokojnie dostać się w okolice Palio Faliro i Glyfady – plaża, beach bary w sezonie i morze na wyciągnięcie ręki! (Trasa tramwajowa zanzaczona jest na mapce kolorem seledynowym)

Taksówki w Atenach są stosunkowo tanie. Jeśli podróżujecie w 2-3 osoby i pilnie potrzebujecie się gdzieś przedostać, to zazwyczaj najszybszy środek transportu (jeśli nie ma metra pod ręką). Dla przykładu, kurs z Palio Faliro w okolice Stacji Akropolis to koszt ok. 6 euro za około 7 kilometrową trasę.

W Atenach są dostępne także miejskie hulajnogi oraz rowery (rowery są jednak mniej popularne i mniej dostępne) ale przyznaję, że nie miałam okazji z nich jeszcze skorzystać.

Bilety na komunikację miejską

Bilety najszybciej można dostać w ogólnodostępnych biletomatach, posiadających opcję wyboru języka (niestety brak polskiego, ale jest grecki, angielski, niemiecki, francuski i rosyjski). Nowoczesne bilety, umożliwiające korzystanie ze wszystkich trzech rodzajów miejskiej komunikacji (metro + autobus + tramwaj), są papierowe ze specjalną wkładką magnetyczną, co pozwala na ponowne doładowanie biletu – nie ma potrzeby więc kupować kolejnego kartonik, można go po prostu doładować w biletomacie! Tradycyjne bilety są jeszcze dostępne czasami w kioskach.

Instrukcja krok po kroku jak zakupić bilet w biletomacie, znajduje się na oficjalnej stronie komunikacji miejskiej w Atenach, poczytaj więcej tutaj oraz tutaj

Wskazówki:

  • Podróżując komunikacją miejską, zwłaszcza metrem, pilnujcie swoich rzeczy – torebki i plecaki koniecznie miejcie dobrze zamknięte, schowane, najlepiej trzymajcie je z przodu, nie na plecach lub na boku. Na stacjach metra bardzo często można stracić portfel lub telefon – a wierzcie mi, podczas pobytu w Atenach ani ze złodziejem ani z lokalną policją nie chcecie mieć do czynienia 😉
  • W biletomatach można płacić gotówką jak i kartą płatniczą
  • W punktach informacyjnych na większych stacjach metra można zdobyć mapki z rozkładem linii metra.
  • Metro jak i autobusy kursują codziennie i bardzo często. Metro działa do około 1-2 w nocy. Pamiętajcie, że Grecy kilka razy w roku lubią strajkować – oficjalny program strajków komunikacji (i nie tylko) można sprawdzić na stronie www.apergia.gr
  • Jeśli nie posiadasz szóstego zmysłu w postaci orientacji w terenie, super sprawą jest zainstalowanie aplikacji Google Maps na telefon i ściągnięcie mapy offline – wybierasz teren, który chcesz zapisać w telefonie i jest on dostępny offline przez około 30 dni! Fantastyczna sprawa w przypadku podróżowania 😊
  • Ściągnij mapkę metra i miej ją zawsze przy sobie! Zeskanuj kod QR:

Jeżeli chcesz poznać Ateny i zwiedzić najważniejsze atrakcje samych Aten i okolic zapraszamy do kontaktu z oddziałem Ateny Magic Tours! 
Wycieczki z polskim przewodnikiem i bogatym programem zwiedzania!
Więcej informacji: 
www.atenymagictours.pl

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Emilia

Emilia

Jej przygoda z Grecją rozpoczęła się już na studiach. Zakochana w tym kraju po uszy, rzuciła wszystko i przeprowadziła się do Hellady, którą codziennie odkrywa na nowo. Niepoprawna marzycielka, szukająca idealnego domku na plaży z palmą w ogródku!

Dlaczego warto odwiedzić Ateny w zimie?

Dlaczego warto odwiedzić Ateny w zimie?

Szukacie pomysłu na mały weekendowy lub kilkudniowy wypad poza granice Polski? Dlaczego powinieneś wybrać właśnie Ateny? Oto kilka powodów, które Cię przekonają i zaczniesz szukać biletu do stolicy Grecji już teraz!

1. Wygodne połączenia z Polski do Aten!

Żeby dostać się z Polski do Aten w okresie zimowym masz do wyboru kilka lotnisk w Polsce: Warszawa Modlin i Warszawa Okęcie, Katowice, Kraków. Ostatnio co raz więcej turystów Polski przylatuje także do Grecji z lotniska niemieckiego – Berlin oferuje kilka ciekawych połączeń do Aten. Sprawdźcie strony internetowe popularnych przewoźników: RyanAir, WizzAir lub greckie linie Aegaean Airlines. Czasami można zarezerwować bilety w naprawdę w atrakcyjnej cenie!

2. Tańsze bilety na stanowiska archeologiczne!

W okresie od listopada do marca wszystkie wstępy na stanowiska archeologiczne są o POŁOWĘ tańsze! Wyobraźcie sobie, że nie musicie płacić na wstęp na Akropol 20 euro, ale tylko 10 euro. Super okazja, by dodatkowo zwiedzić wszystkie dostępne atrakcje w niższej cenie! Co więcej, w pierwsze niedziele każdego miesiąca, wejście na Akropol i pozostałe stanowiska archeologiczne są za darmo (tylko w okresie od listopada do marca).

3. Sympatyczna pogoda i temperatury!

Pogoda dopisuje przez większość czasu! Zima ateńska przypomina naszą polską, złotą ciepłą jesień! Co prawda, zawsze przyda się cieplejsza kurtka, wygodne buty oraz parasol (bardziej na odgonienie deszczu niż dla ochrony przed nim) , by śmiało korzystać z uroków Aten o każdej porze dnia i nocy! 

Okres powakacyjny (Październik – Maj) to idealne miesiące, które pozwolą nam uniknąć wysokich upałów! Na przełomie grudnia/stycznia panują trochę niższe temperatury (ok. 10-15 stopni w dzień) ale temperatury odczuwalne są wciąż sympatyczniejsze niż w Polsce w zimie! Im bliżej Marca/Kwietnia, tym pogoda jest co raz cieplejsza i sprzyja nawet kąpielom w morzu i rejsom po basenie Zatoki Sarońskiej.

4. Wycieczki z Magic Tours!

Wycieczki organizowane są cały rok! Nasi przewodnicy pokażą Ci Ateny szlakiem Starożytnym, Nowożytnym lub zabiorą cię poza miasto w kierunku Peloponezu! Chcesz zobaczyć więcej lub zmodyfikować program? Napisz do nas na ateny@magictours.pl a my wybierzemy lub stworzymy dla ciebie idealny program szyty na miarę twoich potrzeb!

5. Ateny dla każdego!

Ateny są idealne zarówno dla rodzin, par  oraz singli – jeśli zastanawiasz się, czy to dobry pomysł, by do Aten jechać z najmłodszymi (maluchami lub starszymi dziećmi), wielu rodziców daje sobie radę podczas spacerów po mieście! Ułatwiona komunikacja i miejsca przyjazne najmłodszym, pozwalają na sprawne poruszanie się i korzystanie z dostępnych atrakcji. Ateny to super propozycja dla par, rodzin z dziećmi, idealny pomysł na prezent na wyjazd z ukochaną Mamą lub Babcią lub nawet na podróż samotnie (Ateny to centrum kulturowe i miejsce spotkań ludzi z całego świata!)

6. Magiczne widoki!

Tylko spójrzcie! Jeśli te zdjęcia nie sprawią, że zaczniesz szukać biletów do Aten, to już sami nie wiemy…. Czekamy na Ciebie! 😉

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Emilia

Emilia

Jej przygoda z Grecją rozpoczęła się już na studiach. Zakochana w tym kraju po uszy, rzuciła wszystko i przeprowadziła się do Hellady, którą codziennie odkrywa na nowo. Niepoprawna marzycielka, szukająca idealnego domku na plaży z palmą w ogródku!

Lotnisko w Atenach. Jak dotrzeć do centrum

Lotnisko w Atenach. Jak dotrzeć do centrum

Kocham lotniska! Mogę siedzieć i przyglądać się startującym i lądującym samolotom cały dzień. Kojarzycie filmiki z kotami wpatrującymi się w TV jak zahipnotyzowane? No to możecie też wyobrazić sobie mnie 😉 Mimo wielkiego rozmiaru lotniska w Atenach, jego organizacja (jak na warunki greckie) jest naprawdę bardzo dobra i nie trzeba się go obawiać.
Widok z samolotu na Ateny – widok nieziemski! Fot Alex Jeżeli przylatujesz do Aten „na własną rękę” i nie masz zorganizowanego transferu z lotniska do centrum miasta, oto kilka sposobów, które pomogą dotrzeć do celu!

1. Metro. Z lotniska można szybko przedostać się do miasta metrem – lub jak Grecy je nazywają „ilektriko”, czyli taki super szybki tramwaj 😊 Kursuje średnio co 30 minut. Pierwszy wyrusza z lotniska o 06:30 rano a ostatni o 23:30.
Bilet można nabyć w biletomatach. Cena biletu na linię nr 3 (niebieska) z Lotniska do centrum kosztuje 10 euro (strefa pozamiejska). Bilet „lotniskowy” za 10 euro upoważnia pasażera do podróży w jedną stronę z/na Lotnisko oraz do 90-minutowego korzystania z komunikacji miejskiej po Atenach. Warto rozważyć wówczas bilety łączone lub kilkudniowe. Bardziej się opłacają!
Na wagonie metra znajdziemy specjalne oznaczenia: piktogram z samolotem oraz napis Airport/Αεροδρομιο.

2. Autobus. Wychodząc z hali przylotów łatwo zlokalizujesz przystanek autobusowy. Linia X95 to specjalny autobus kursujący właśnie na trasie Centrum – Lotnisko. Bilet kosztuje 6 euro, a podróż trwa średnio około 1 godzinę. Z lotniska dotrzesz na plac Syntagma, skąd możesz kontynuować swoją podróż, przesiadając się w metro lub taxi!

3. Taxi. Taksówek w Atenach i przy lotnisku nigdy nie brakuje. Łatwo je rozpoznasz – są żółte, tak jak w Nowym Jorku! Jak tylko wsiądziesz do taksówki, zapytaj kierowcy ile kosztuje kurs. Spodziewaj się kwoty około 45-50 euro.

4. Transfer z Magic Tours – to proste: przed przylotem skontaktuj się z nami. Po otrzymaniu szczegółów o twoim przylocie (i odlocie) przygotujemy wycenę transferu! Odbierzemy i zawieziemy Cię do twojego miejsca zakwaterowania! Oferta dotyczy klientów indywidulanych jak i grup zorganizowanych. Kontakt: ateny@magictours.pl

→ Wskazówki:
– przed przylotem warto na spokojnie zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami i szczegółami w domu. Podróż do nieznanych miejsc wcale nie musi być stresująca!
– w biletomacie za bilet można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą. Wiele taksówek również posiada terminale i za kurs także można płacić kartą. Warto jednak zawsze mieć przy sobie drobne!
– Zgubiłeś się? Grecy są bardzo uprzejmi! Zapytaj kogoś z obsługi jak dostać się na przystanek. Z pewnością wskażą w którą stronę iść 😉

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Emilia

Emilia

Jej przygoda z Grecją rozpoczęła się już na studiach. Zakochana w tym kraju po uszy, rzuciła wszystko i przeprowadziła się do Hellady, którą codziennie odkrywa na nowo. Niepoprawna marzycielka, szukająca idealnego domku na plaży z palmą w ogródku!

Top 5 miejsc z Instagrama w Atenach!

Top 5 miejsc z Instagrama w Atenach!

Wybierasz się do Aten na city-break? To idealne miejsce na aktywny odpoczynek i przywiezienie wielu przepięknych wspomnień i pamiątek! Sprawdź, które miejsca warto odwiedzić, by móc pochwalić się zdjęciami na Instagramie! 

1. Rooftop - kawiarnia z widokiem

Kawiarni z tarasem na dachu nie brakuje w Atenach! Najwięcej znajdziemy ich przy placu Monastiraki: A for Athens, MS, 360 lub kilka kroków dalej Anglais Athens. Każdy z nich, mimo, że znajdują się obok siebie, ma inny klimat i… inną perspektywę na majestatyczny Akropol. To zdecydowanie Top 1 na zdjęcie z widokiem. To także ulubione miejsce spotkań Greków, którzy chcą się “pokazać’.

2. Anafiotika

To małe Cyklady w centrum Aten. Nazwa dzielnicy Anafiotika pochodzi od od cykladzkiej wyspy Anafi – to właśnie jej mieszkańcy zbudowali tę cześć Aten. Niecodzienne kolory, wielkie donice w niebieskich lub wyrazistych czerwonych barwach to idealne zestawienie do instagramowych modowych ujęć lub dla miłośników greckiej (i nie tylko) architektury. To miejsce, które musisz odwiedzić!

3. Psiri

To modna dzielnica, w której znajduje się mnóstwo małych knajpek i barów. Zazwyczaj jest też klimatycznie oświetlona wieloma lampkami, lampionami i świeczkami. Tutaj warto wybrać się na kawę lub kolorowego drinka. Koniecznie wypróbuj tryb nocny w aparacie – można stworzyć cuda. Polecamy zaglądnąć do Little Kook na słodkie barokowe ujęcia!

4. Akropol i panorama miasta

Byc w Atenach i nie mieć zdjęcia z Akropolem? No nie! Jedynym wyzwaniem będzie uchwycenie słynnego Partenonu bez tłumu turystów – polecamy wybranie się do Aten poza sezonem wakacyjnym – jest szansa na mniej zatłoczony Akropol (Sprawdź, dlaczego warto odwiedzić Ateny w zimie: przeczytaj!). Wyjątkowym miejscem jest Wzgórze Aresa, skąd mamy widok na wzgórze Akropolu oraz Likavitos, a także przepiękną panoramę miasta! Niezły widok.

5. Ogrody Narodowe i aleja palmowa

Kto nie uwielbia palm? Kojarzą się nam z wakacjami i latem. O każdej porze roku możemy udać się do Narodowych Ogrodów, sąsiadujących z Parlamentem przy placu Syntagma. Ateńska aleja palmowa przypomina mini wersję Sunset Boulevard w Los Angeles. Super miejscówka na fotki modowe lub wakacyjne, niezależnie od pory dnia! 

Macie zdjęcie z tych miejsc? Polecacie jeszcze inne miejsca must-see, które warto dołączyć do listy? Pokażcie wasze fotki z pobytu w Atenach 😉
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Emilia

Emilia

Jej przygoda z Grecją rozpoczęła się już na studiach. Zakochana w tym kraju po uszy, rzuciła wszystko i przeprowadziła się do Hellady, którą codziennie odkrywa na nowo. Niepoprawna marzycielka, szukająca idealnego domku na plaży z palmą w ogródku!